Menu

Bestyrelse anno 2024

Bestyrelses udvalget anno 2024

  • Formand, Michael Schmidt

Tlf. 9363 8665 / formand@gillelejefodboldklub.dk

  • Kasserer, Pia Jørgensen

Tlf. 4028 9861 / kasserer@gillelejefodboldklub.dk

  • Ungdomsformand, Brian Sørensen 

Tlf. 2277 8629 / windigsorensen@hotmail.com

  • Børneudviklingstræner, Anton Annesen

Tlf. 4241 4624 / info@gillelejefodboldklub.dk /

  • Materielansvarlig, Peter Høgh

Tlf. 2728 4549 / peter@hogh.me

  • IT og Hjemmeside ansvarlig, Kenneth Siig

Tlf. 3056 9428 / info@gillelejefodboldklub.dkkennethsiiginf@gmail.com

  • Bestyrelsesmedlem, Christian Jørgensen 

Tlf. 2532 8032 /  joergensen1983@gmail.com

  • Bestyrelsesmedlem, Michael Ahlblad 

Tlf. 3160 0001 / mixi1977@gmail.com

  • Bestyrelsesmedlem, Thomas Tindal

Tlf. 5356 0405 / thomas@tindal.org

Luk